Testi lahendamine

Testi lahendamiseks ei pea end kasutajaks registreerima. Küsimuste teemad, küsimuste arv ning ühele küsimusele vastamise aeg on ette määratud ning kasutaja neid muuta ise ei saa. Praegu on vaikimisi valitud teemadeks kõik alamteemad, ühele küsimusele vastamise aeg 20 sekundit ning küsimuste arv 30.

Lahendamisel saab valida kahe erineva raskusastme vahel: algajad ja edasijõudnud. Algajatena võivad kätt proovida kõik huvilised kuid eelkõige on see mõeldud lastele.

Igale küsimusele on 1 õige vastus. Peale küsimusele vastamist värvub küsimus helesiniseks. Nii on lahendajal lihtsam jälgida vastamata ja juba vastatud küsimusi. Kui kõigile küsimustele on vastus valitud, saab peale tulemuste kinnitamist näha ka kohe lahenduse tulemusi. Õigesti vastatud küsimus on värvunud roheliseks, vale vastuse puhul aga punaseks. Lisaks on ära näidatud rohelisega õige vastusevariant ja vale vastuse korral punasega lahendaja poolt valitud variant. Kui küsimusele jäeti vastamata, värvub õige vastusevariant roheliseks küsimus aga punaseks. Tulemuste statistikas loetakse vastatamata küsimus valesti vastatud küsimuseks.

Iga küsimuse all on ka nupp esita vaie. Sellel klõpsates on võimalik testi koostajatele anda tagasisidet juhul kui teile tundub, et koostajate pakutud variant ei ole õige. Soovi korral võite ka enda kontaktandmeid lisada ning tellida vastuse oma e-postile.

Testi harjutamine

Testi harjutamiseks pead end sisse logima, mis omakorda eeldab kasutajaks registreerimist. Testi lahendamisel saab kasutaja valida küsimuste teemad. Valida võib korraga ka mitu teemat. Küsimused kuvatakse ükshaaval ning peale igale küsimusele vastamist saab vastaja teada tulemuse. Õige vastuse korral värvub küsimus roheliseks, vale vastuse korral aga punaseks. Lisaks on ära näidatud rohelisega õige vastusevariant ja vale vastuse korral punasega lahendaja poolt valitud variant. Kui küsimusele jäeti vastamata, värvub õige vastusevariant roheliseks küsimus aga punaseks. Tulemuste statistikas loetakse vastatamata küsimus valesti vastatud küsimuseks.

Lahendamisel saab valida kahe erineva raskusastme vahel: algajad ja edasijõudnud. Algajatena võivad kätt proovida kõik huvilised kuid eelkõige on see mõeldud lastele.

Tunnikontroll

Tunnikontroll on kellegi poolt juba ettevalmistatud test. Seda saab teha igaüks, kes on regsitreerinud end test.kalastusinfo.ee kasutajaks. See on suurepärane võimalus kontrollida oma sõbra, elukaaslase, kamraadi, õpilase jne teadmisi just teie enda poolt valitud teemade osas.

Tunnikontrolli koostamiseks tuleb end esmalt sisse logida ning seejärel valida ülevalt menüüst (Alusta siit) Tunnikontrolli koostamine. Seejärel tuleb alustada seadistuse määramisega. Selel käigus valitakse teemad, küsimuste arv, küsimusele vastamise aeg jne. Kui seadistus valmis, saate selle alusel hakata looma tunnikontrolle. Ühe seadistuse alusel võite luua niipalju tunnikontrolle kui vaid ise suudate, kasvõi igale õpialasele klassis oma variant.

Näiteks, loote seadistuse 8 B klass, siis valmis seadistuse üleval asub nupp Loo uus tunnikontroll. Kõik antud seadistuse alusel loodud tunnikontrollid kätkevad samu teemasid kui nendes olevad küsimused on juhusliku valiku tulemusel peaaegu täiesti erinevad.

Kui tunnikontroll on seadistuse alusel loodud, ilmub iga tunnikontrolli pealkirja alla Sinu parool : BwzOU Selle parooli abil saab tunnikontrolli lahendaja sisenedea lahendamise keskkonda. NB! Tunnikontrolli puhul soovitame Tunnikontroll vaid registreeritud kasutajale puhul valida EI variandi. Sellisel juhul ei pea end iga lahendaja kasutajaks registreerima. Kui aga teate, et lahendajad on kõik end kasutajaks regsitreerinud, siis mugavuse huvides on mõistlik valida Jah. Jääb ära lahendamise alguses nimeväljade täitmine ning on välistatud ka see, et sama kasutaja saab ühte testi mitu korda lahendada.

Testi tulemused on nähtavad reaalajas iga tunnikontrolli all tabelina. Värskendamiseks vajutage vahepeal klaiatuuril F5.