Testi haldaja:

Lõuna-Eesti Kalastajate Klubi

Koduleht: www.kalastusinfo.ee

e-post: info@kalastusinfo.ee

Testi küsimuste koostamisel on osalenud Eesti Maaülikooli teadlased ning Keskkonnaameti töötajad.