Kasutamistingimused

Veebilehel test.kalastusinfo.ee viibimisega annate nõusoleku täita kõiki kasutamistingimusi. Kõik aadressil test.kalastusinfo.ee olevad materjalid (küsimused, fotod, videod) on Autoriõiguse tähenduses autorikaitse objektiks ning kuuluvad MTÜ-le Lõuna-Eesti Kalastajate Klubi (edaspidi LEKK). Nimetatud veebilehe kasutajad kohustuvad juhinduma järgnevatest reeglitest:

Materjalide kopeerimine ja levitamine

Aadressil test.kalastusinfo.ee avaldatud materjalid (küsimused, fotod, videod) kopeerimine ja levitamine ei ole lubatud. Kui soovite test.kalastusinfo.ee kodulehel olevaid materjale enda tegemistes kasutada kirjutage vastavasisuline palve aadressile lekk@kalastusinfo.ee

Materjali refereerimine

Testi kasutamisel õppetöös koolis või koolitusel, samuti ettekannetes jne tuleb alati avaldada viide kodulehele test.kalastusinfo.ee